logocko2.png
Region.png
logocko2.png

Značení kol syntetickou DNA

10557525_677276915695562_4067538250780222214_o.jpg
Ještě celý týden si mohou cyklisté nechat označit a zaevidovat svá jízdní kola pomocí syntetické DNA. Toto speciální značení obsahuje mikrotečku s vlastním kódem, který lze vidět jen pod UV světlem. Na každé takto označené jízdní kolo bude navíc nalepená samolepka s upozorněním na tento ochranný prvek a bude zaregistrováno jak v mezinárodní databázi výrobce tohoto značení, tak v Národním registru forenzního identifikačního značení. Cílem projektu je tak odradit zloděje od krádeži jízdních kol.

Pro cyklisty, kteří si kolo nestihli z nějakého důvodu nechat označit a mají o službu zájem, máme připravené ještě další termíny:

18.-22.8.2014 Značení jízdních kol - Služebna MP, ul. Tovární 27
15:00 - 18:00

23.-24.8.2014 Značení jízdních kol – Park A. Sikory
10:00 - 16:00

Při samotné evidenci zájemce z řad občanů Českého Těšína předkládá:

• občanský průkaz

• jízdní kolo (čisté), které bude zaevidováno (bude zapsáno výrobní číslo)

• doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.). Pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola.

POZOR: Zájemce musí poskytnout při zaevidování jízdního kola písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se k evidenci jízdního kola v souladu se zák. č. 101/2000Sb., a to jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. telefonní číslo, včetně kompletních údajů o jízdním kole. Zájemce podpisem stvrdí, že s touto evidencí souhlasí. 

V případě, že dojde k odcizení, prodeji kola nebo změně jeho barvy apod., je občan povinen tuto informaci oznámit.
zdroj: https://www.facebook.com/CeskyTesin?fref=ts
1932643_677276822362238_9103975793769824873_o.jpg
10534120_677276682362252_8257323300211078200_o.jpg
10535744_677276522362268_4306887189286193607_o.jpg
10547507_677277009028886_7408486823532402042_n.jpg
10603490_678236918932895_1429661732346682540_n.jpg
10583901_677276612362259_4533549703805530786_n.jpg
30.06.2015 20:35:36
papros14
Zajímavé odkazy:
Region6.png
Region5.png
Region3.png
Region4.png
Kontakt:
Region6.png
e-mail: Piwik123@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one