logocko2.png
Region.png
logocko2.png

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA
zdroj:http://www.tesin.cz

I v letošním roce bude Městská policie Český Těšín provádět značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA. Jedná se o novou a moderní metodu ochrany majetku prostřednictvím forenzního identifikačního značení. Toto značení je zvláštní tím, že označení je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem). Každé takto označené kolo bude zaregistrováno jak v mezinárodní databázi výrobce tohoto značení, tak v Národním registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola na celém území ČR. Každé označené jízdní kolo navíc bude vybaveno příslušnými samolepkami a upozorněními o vybavení ochranným prvkem.

V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy, čísla rámu, vybavení, fotografie, pomohou výrobky s obsahem syntetické DNA odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání. Jízdní kolo chráněné syntetickou DNA je pro potenciálního zloděje bezvýznamné z pohledu jeho možného dalšího zpeněžení.

Městská policie Český Těšín takto zdarma označí dalších 100 kol občanů města Český Těšín. Projekt bude realizován pracovníky úseku prevence Městské policie Český Těšín.

Samotné značení bude realizováno v následujících termínech:

27.7.-31.7.2015, od 8:00-14:00 hod.,

3.8.-7.8.2015, od 8:00-14:00 hod.,

24.8.-28.8.2015, od 8:00-14:00 hod.

Občan města Český Těšín, který bude chtít tuto službu využít, bude muset prokázat, že je majitelem kola.

Při samotné evidenci je třeba doložit:

• občanský průkaz

• jízdní kolo (čisté), které bude zaevidováno (bude zapsáno výrobní číslo)

• doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.). Pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola-sepisuje se na místě.

POZOR: Zájemce musí poskytnout při zaevidování jízdního kola písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se k evidenci jízdního kola v souladu se zák. č. 101/2000Sb., a to jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. telefonní číslo, včetně kompletních údajů o jízdním kole. Zájemce podpisem stvrdí, že s touto evidencí souhlasí.

V případě, že dojde k odcizení, prodeji kola nebo změně jeho barvy apod. je občan povinen tuto informaci oznámit.

Ke značení jízdních kol je nutné se předem objednat a to:

od 20.7. 2015, v čase: 7:00-14:00 hod.,

tel: 553 035 902 – Chnúriková Gabriela,

Městská policie Český Těšín

27.07.2015 17:32:53
papros14
Zajímavé odkazy:
Region6.png
Region5.png
Region3.png
Region4.png
Kontakt:
Region6.png
e-mail: Piwik123@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one